Anteckningar från årsmötet 2012

 1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna
 2. Val av mötesordförande och sekreterare. Janne som ordförande, Olof som sekreteraren.
 3. Ekonomin redovisades i detalj.
 4. Årsmötet beslutade att bidra med 4000 kronor till installationen av en braskamin i kaffestugan.
 5. Inköp av kläder. Frågan som aldrig blir löst. Den här gången kunde dock Mats presentera en väst som godkändes av mötet. Olof och Mats jobbar vidare med frågan.
 6. Val av ledningsgrupp. Omval av Thorbjörn, Olof, Mats, Tommy, Jocke. Nyval av Janne.
 7. Västeråsresan spikades och anmälningar togs upp. Det ser bra ut, men än finns det platser kvar.
 8. Vinterrace blir det 25 februari. Vidare info finns på hemsidan.
 9. Utveckla torsdagsturerna. För att få ny snurr på våra torsdagsturer och lite fler deltagare ska vi prova med mer organisation i år. Alla aktuella datum läggs ut på hemsidan och medlemmarna uppmanas komma med förslag till lämpliga resmål. Som också läggs ut på hemsdian.
 10. Fest för farfars fordon diskuterades. Mycket av programmet börjar ta form, bland annat musik och utställare. Men mer återstår att göra. Ledningsgruppen får hålla i trådarna och kalla till ett nytt möte en månad innan för att sätta folk till uppgifterna.
 11. Långturen kommer att få en ny skepnad i år. Vi provar att köra till någon camping eller liknande med bil och släp. Och sedan utgå därifrån med mopperrundor i trakten. Den som vill får givetvis åka moppe hit också. Ledningsgruppen grottar vidare i ämnet.
 12. Rock n Roll Rally. Beslut att dimensionera efter 275 i år. Vi behöver också mer folk, i kaffeserveringen i fält, vid maten, vid anmälningen där köerna måste kortas. Ett system med ifyllda lappar i förväg presenterades och ska provas. Kanske också att inbjudan per post kan utformas som en anmälningslapp och tas med.
 13. Försäkringsfrågan togs upp och villkoren ska presenteras närmare på hemsidan för att få riktig skjuts på systemet.
 14. Övrigt. Blomma till Mörnvall. Ledningsgruppen tar tag i det när vi vet lite mer.
 15. Tack för visat intresse. Nu är maten klar…