Anteckningar från årsmötet 2013

 1. Välkomsthälsning från den skäggige presidenten
 2. Thorbjörn Svahn och undertecknad valdes till ordförande, respektive sekreterare för mötet.
  Ekonomi. Ett lyckosamt år, kan vi konstatera. Summorna tar vi inte här.
 3. Val av styrgrupp. Sittande styrgrupp, Thorbjörn, Mats, Tommy, Janne och undertecknad utökades med Peter och Percy.
 4. Till ny försäkringsansvarig utsågs Ulrica Örmander
 5. Fest för farfars fordon blir av. Datum satt till 23 maj. Vi konstaterade att arrangemanget behöver mer personal. Styrgruppen jobbar vidare med detaljerna. Och alla hjälps åt att ragga funktionärer.
  Rock´n Roll Rally. Kör vi lördagen 3 augusti. Efter en del diskussioner beslutades att det blir så. Startavgiften justerades uppåt till 150 kronor, Mats och Tommy tittar vidare efter lotterimoppe, Janne lägger banan som vanligt och Thorbjörn kollar med korvhandlaren. Minst två likbilar behövs. En är klar. Övrig bemanning måste vi hjälpas åt med. Det behövs förstärkning på alla poster.
 6. Vinterrace – blir det 17 februari kl 14 00 vid kaffestugan. Sedan får vi se vad som händer. Grillen är i alla fall tänd.
 7. Egna turer, rullar vidare enligt tidigare schema. Men ett tydligt önskemål om resmål lyftes fram av styrgruppen.
 8. Resan till Classic Motor Marknad i Västerås togs upp. 2 mars bär det i väg och en anmälningslista skickades runt.
 9. Sorgebarnet med klädtryck togs upp. Roland och Monica fick i uppdrag att grotta vidare med frågan.
 10. Thorbjörn informerade om arbetslördag i hembygdsparken 6 april. Det finns en hel del att göra både där och på slätten.
 11. Avslutning.

  Olof Carlson