Gänget (en del av det) uppdaterad 2011-11-19


Gert den händige

Mörnvall den tappande

Karlsson den filande

Olof den förskräcklige
070-551 02 69

Svärd den oljige
070-35 52 751

Nyberg den vasse
070-57 80 983

Percy den glade
076-30 87 274

Mats den snabbe
0495-419 30

Johnny den stabile
070-21 09 622

Bloom den försynte
073-07 44 656

Lasse den hygglige

Svärd den snabbaste

Persson den säljande
070-601 68 05

Berisson den vilde

Åke den försiktige

Roland den regummerade

Jonte den långkörande

Johan den trehjulige
070-51 23 334

Monica den vårdande

Kenneth den wackre

Sune den trampande

Janne den skådande
070-609 29 33

Svahn den skäggigaste
070-343 58 27


Habbe den kulturelle


Utte den övningsåkande


Jörgen den store


Bosse den körande

Vicke den yngre

Kevin den minste


 

Mats 073-06 44 046