Det ryker och smattrar när gänget drar iväg. Blåröken lägger sig tjock över hembygdsparken. Hultsfreds hembygdsförenings veteranfordonssektionen är det minst sagt ambitiösa namnet på sällskapet. Vi samlas lite nu och då för att åka en tur. Mestadels på moppe förstås men många av oss har andra gamla fordon också. Sektionen är ju öppen för alla slags fordon.

De stora arrangemangen är Rock´n Roll Rally för moppar och mc samt nostalgikvällen Fest För Farfars Fordon i hembygdsparken.

Vi finns på Facebook, www.facebook.com/moppehultsfred/