Rekord för vinterturen

30-talet personer hängde med till Lasse Plåtis stuga vid Bjärken. Härligt med sådan uppslutning en råkall februarilördag.