Anteckningar från årsmötet, 22/1 2011

Thorbjörn Svahn fick den stora och ohöljda äran att leda mötet. Medan undertecknad gjorde noteringar om kvällens beslut.

 1. Ekonomi. Har vi. Ganska god sådan dessutom, enligt rapport från kassören.
 2. Förslaget till ny logga för klubben presenterades. Och fick godkänt. Det betyder at vi efter åtta år kan komma till skott med våra profilkläder.
 3. Som till att börja med kommer att bli en röd väst. Årsmötet vill dock komplettera denna med någon form av reflexer. Underteckna forskar vidare om möjligheterna.
 4. Ledningsgruppen omvaldes. Dock med den skillnaden att Mats blir sammankallande.
 5. Örebroresan till Classic motormarknad 12 februari blir av. Uppslutningen blev god på mötet. Vi beslutade att alla får åka med utan kostnad. I mån av plats givetvis. Först till kvarn är det som gäller. Avresa blir 06 00 från torget i Hultsfred.
 6. Anders Mörnwall tar ansvar för att ordna en motor- och försäkringskväll så snart det låter sig göras.
 7. Vinterrace ska det bli. Lördag 19 februari ska vi köra från Kaffestugan. Johan håller i trådarna.
 8. Vad kan vi göra för att utveckla torsdagsturerna. Lite mer förberedelser och mål är önskvärda.
 9. Fest för farfars fordon. Ledningsgruppen tar hand om arrangemanget.
 10. Långtur. Blir av vecka 29. Jocke Blom och Olof håller i trådarna.
 11. En snabbtitt gjordes på den kommande säsongen. Dock är det inte många datum klara ännu ute på de olika kalendrarna. Frågan återkommer.
 12. Dagens största, och längsta punkt. Var Rock n Roll Rally. Eftersom vi blivit ”utkastade” ur hembygdsparken på grund av en stor hästtävling är läget aningen krisartat just nu. En delegation bestående av Thorbjörn, Percy, och Jörgen kommer att skickas till kommunen för att förhandla om tänkbara alternativ. Och för att meddela att vi är allt annat än glada över de här dumheterna från kommunens sida. Men som vanligt är det hembygdsföreningens verksamhet som körs över. Visserligen har det hänt varje år i 25 års tid, men vi har inte lyckats vänja oss vid det. Den här punkten vållade stor irritation och mycket diskussion på mötet. Men, det finns en rad alternativa startplatser. Visserligen inte lika bra som parken. Det blir förhandlingsgruppen som tar tag i den frågan. Ledningsgruppen tar över ansvaret för rallyt.
 1. Mats börjar redan nu leta efter en bra lotterimoppe.
 2. Finns man inte på facebook finns man inte över huvud taget, sägs det. Och klubben ska naturligtvis vara med där också vad det lider.
 3. Stiliga moppeporträtt önskas. Plåtning kommer att ske en lördag fram i mars-april. Tid och plats återkommer vi med.
 4. Avslutning och tack för visat intresse.

 

Vid protokollet

Olof Carlson